Duidelijke boodschap! Maar wat als ze nu net op hun smartphone keken?

Repinned from Street & Shop Signs by StockPhotos